Eerste helft RBB competitie afgelast

5 October, 2020 om 11:33

Zaterdag 3 oktober jl. heeft het RBB-bestuur overleg gehad over het wel of niet doorgaan van de competitie naar aanleiding van de huidige situatie omtrent het Corona-virus in combinatie met de aangescherpte RIVM-maatregelen.

Het bestuur van de RBB heeft besloten dat de eerste helft van de badminton competitie, die op woensdag 7 oktober a.s. zou starten, helaas moet worden afgelast. Afhankelijk van de situatie in december / begin januari, beslist de RBB of we dan een verkorte versie van de competitie kunnen gaan spelen (2e helft seizoen).

Voor het besluit waren de belangrijkste argumenten als volgt:

  • Tijdens de competitieavonden zijn circa 130-150 spelers in de zaal aanwezig. Optisport heeft twijfel over 150 mensen in de zaal. Zij willen het aantal liever halveren. Het is nog niet duidelijk welke richtlijnen zij daarbij hanteren.
  • Het inschrijven bij binnenkomst en de triage geven een groot oponthoud. Optisport heeft voorkeur voor het scannen met de smartphone. Het wachten in de rij op 1,5 m afstand is sowieso bezwaarlijk.
  • Er is te weinig ruimte in de gang, in de zaal en bij de entree van Optisport om het verkeer op 1,5 m afstand te houden gelet op deelnemers lopend van en naar de sportzaal, bij binnenkomst, vertrek en toiletbezoek e.d.
  • Er is nog onduidelijkheid over de ventilatie in de sportzaal. Met name t.a.v. de vereiste ventilatiecapaciteit, de luchtinlaat, het openen van de nooddeuren en de verwarming.
  • Er is teveel onduidelijkheid over hoe het over 14 dagen gaat met de beslissingen van de regering. Als we nu zouden starten, zou het kunnen betekenen dat we dan alsnog moeten stoppen.

In december/januari bekijkt de RBB hoe de tweede helft van de competitie georganiseerd kan worden. Natuurlijk afhankelijk van de situatie rond Covid-19 op dat moment. In afwachting daarvan zal het RBB-bestuur overleg plegen met Optisport over de nog openstaande vragen.

Terug